10 juni 2020

Wet- en regelgeving voor wapenkluizen

In het bezit van een (vuur)wapen en/of munitie? dan is het veilig opbergen hiervan verplicht! Nederland schrijft strenge wetten voor het hebben van (vuur)wapens en de opslag hiervan. De omschrijving hiervan kan echter wat onduidelijk zijn. in dit artikel leest u daarom meer over wat moet, wat kan, en wat wordt aangeraden .

Wat houdt de Wet Wapens en Munitie in?

In Nederland mag je in principe geen wapens bezitten en je mag ook geen handelingen met wapens verrichten. Er zijn wel uitzonderingen op dit wapenverbod, namelijk: de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en munitie. In de ‘Circulaire wapens en munitie’ staat beschreven hoe een wapen en/of munitie opgeborgen dient te worden:

Artikel 8. Opbergen en het gemeenschappelijk gebruik van wapens
De persoon aan wie een vergunning is verleend tot het voorhanden hebben van wapens en/of munitie dient – indien de wapens en de bijbehorende munitie thuis voorhanden worden gehouden – er voor te zorgen dat deze worden opgeborgen in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten, en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen. De wapens dienen dus gescheiden van de munitie te worden opgeborgen.

Wat zijn de wettelijke eisen voor een wapenkluis?

Artikel 8.1. Deugdelijke bergplaats
Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is (minimaal 200 kilo) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

Aan personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van grote aantallen (meer dan 25) wapens (bijvoorbeeld wapenverzamelaars/musea) en personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van munitie die in totaal een grote omvang heeft (bijvoorbeeld munitieverzamelaars/musea) is het, naast de berging in (wapen) kluizen, ook toegestaan om wapens en/of munitie op te bergen in een andere deugdelijk afgesloten bergplaats zoals een speciaal beveiligde (wapen)kamer. De omvang van de te treffen beveiligingsmaatregelen is uiteraard afhankelijk van de soort (gevaarzetting) en het aantal wapens of munitie dat in het gebouw ligt opgeslagen alsmede van de ligging en de beveiliging van het gebouw, hetgeen per geval zal moeten worden beoordeeld door de politie.

bron: wetten.overheid.nl

In de wet staat kort samengevat omschreven dat een wapenkluis deugdelijk moet zijn, wapens en munitie apart afgesloten moet worden, en de kluis deugdelijk dient te worden verankerd. dit zal volgens de wet dan ook 1 keer per jaar door de politie gecontroleerd worden.

Het komt helaas nog vaak voor dat (web)winkels kluizen aanbieden als ‘wapenkluizen’ die in de praktijk niet voldoen aan de eisen, waardoor u grote kans heeft dat deze bij controle door de politie te worden afgekeurd. Als u zekerheid wilt over of een kluis aan de eisen voldoet raden wij u aan te kiezen voor een wapenkluis met een (Europees) inbraakwerend certificaat. Een inbraakwerend certificaat is dus niet volgens de wet verplicht, maar biedt wel meer garantie dat uw wapens veilig geborgen zijn. Wanneer u een wapenkluis bij een kluizenspecialist aanschaft kunt u er echter van op aan dat deze aan de eisen voldoet, ook wanneer deze geen inbraakwerend certificaat heeft.

 

De wapenkluis certificeringen volgens Europese normering

Zoals hierboven beschreven staat is het aangeraden om een wapenkluis met een inbraakwerende certificatie aan te schaffen. Hiermee garandeert u niet alleen uw eigen veiligheid, maar beschermt u ook uw kostbare wapen. Gecertificeerde wapenkluizen worden onderverdeeld in 2 categorieën: licht inbraakwerend en zwaar inbraakwerend. Voor het veilig opbergen van uw wapens adviseert Mustang Safes om voor minimaal een S1 gecertificeerde wapenkluis te kiezen.

Licht inbraakwerend volgens EN 14450

De EN 14450 maakt onderscheid in :

EN 14450 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Securtiy Level S1 € 2.500 € 5.000
Security Level S2 € 5.000 € 9.000


Zwaar inbraakwerend volgens EN 1143-1 

De EN 1143-1 maakt onderscheid in:

EN 1143 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Euroklasse 0 € 7.000 € 14.000
Euroklasse 1 € 10.000 € 20.000
Euroklasse 2 € 25.000 € 50.000
Euroklasse 3 € 45.000 € 90.000
Euroklasse 4 € 75.000 € 150.000
Euroklasse 5 € 125.000 € 250.000
Euroklasse 6 € 250.000 € 500.000
Euroklasse 7 altijd i.o.m. verzekeraar

Wapenkluizen zijn meestal uitgevoerd tot en met Euroklasse 1.

Indien een wapenkluis is gecertificeerd volgens de Europese Norm EN 1143-1 of Europese Norm EN 14450 zal deze door verzekeraars in Europa geaccepteerd worden.

Kostbaarheden veilig opbergen in huis [tips & advies]

Wapenkluizen bij Mustang Safes

Mustang Safes heeft een uitgebreid assortiment wapenkluizen, bovendien voldoen deze kluizen  aan alle bovengestelde eisen en zijn dus uitermate geschikt voor de veilige opslag van uw (vuur)wapens. Heeft u nog vragen? of heeft u persoonlijk advies nodig? neem dan contact met ons op!