10 juni 2020

Wanneer is een wapenkluis nodig?

Als u een wapen in uw bezit heeft, dan heeft u een wapenkluis nodig. In Nederland gelden zeer strenge regels omtrent het bezit van wapens. Voor het in het bezit hebben van een wapen is een vergunning vereist. Indien u in het bezit bent van deze wapenvergunning, is het de voorwaarde dat het wapen opgeslagen dient te worden in een degelijke en afsluitbare bergplaats. Een wapenkluis is hiervoor bij uitstek geschikt. Een ander argument hiervoor is uw eigen veiligheid, u wilt immers niet dat iemand zomaar bij uw wapen(s) kan.

Waar moet een wapenkluis aan voldoen?

Er wordt in de wet niet specifiek benoemd aan welke voorwaarden deze bergplaats voor wapens moet voldoen, men spreekt over ‘een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee gelijkgesteld kan worden’. Er zijn dus geen specifieke kwaliteitseisen waaraan een wapenkast dient te voldoen. Wel is het zo dat de politie de opslagplaats van de wapens 1 keer per jaar zal controleren en deze eventueel af kan keuren. Ook bent u verplicht om wapens en munitie gescheiden van elkaar op te slaan.

Tips om te controleren of een wapenkluis aan de vereisten voldoet.

Wegens het feit dat de wet niet de exacte kwaliteitseisen van een wapenkluis omschrijft is het verstandig om een wapenkluis bij een specialist aan te schaffen. Wanneer u een wapenkast koopt, koop er dan een die speciaal voor dit doel is gemaakt en let erop dat u voldoende ruimte heeft voor het opbergen van al uw wapens met toebehoren zoals richtkijkers en extra lopen en er een apart afsluitbaar deel is voor alle verschillende munitie, zoals verschillende korrelgrote van hagelmunitie.

Voor het veilig opbergen van uw wapens adviseert Mustang Safes om voor minimaal een S1 gecertificeerde wapenkluis te kiezen. Deze wapenkluizen zijn getest op inbraak en gecertificeerd. Pas wanneer de wapenkluis alle aspecten van het testproces doorstaat word deze goedgekeurd. Bovendien gebeurt het testen en certificeren door een Europees onafhankelijke testinstituut.

Waar moet je een wapenkluis plaatsen?

De plaatsing van een wapenkast is erg belangrijk. De belangrijkste voorwaarde voor een goede plek is dat een kwaadwillige niet gemakkelijk bij de kluis kan. Plaats de kluis niet in de buurt van gereedschappen waarmee deze opengebroken zou kunnen worden, plaats de kluis niet in een onbewoond pand, plaats de wapenkluis niet in een garage of schuur die niet via het huis bereikbaar is zorg dat er geen onbevoegden bij de kluis of het wapen kunnen komen.

Hoe moet een wapenkluis worden verankerd?

De kluis moet deugdelijk worden verankerd in de vloer en/of muur van de woning tenzij de kluis van dusdanig gewicht is (minimaal 200 kg) dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen. Tevens zal bij een controle de politie checken of de wapenkluis goed vast staat. Gebruik altijd degelijk verankeringsmateriaal.  Mustang Safes biedt een professionele installatie service aan. Wij adviseren u graag over de verankering en kunnen deze werkzaamheden, wanneer gewenst, voor u uitvoeren.