7 september 2020

We maken allemaal steeds meer gebruik van snoerloze elektrische apparaten, niet alleen thuis maar ook in het bedrijfsleven. Denk daarbij aan laptops, elektrische fietsen, drones e.d. Ontzettend mooie technieken die ons dagelijks helpen bereikbaar, mobiel en productief te zijn. Vrijwel al deze apparaten maken gebruik van een lithium-ion batterij als energievoorziening. Het voordeel van deze batterijen is dat ze zeer veel energie kunnen opslaan in een relatief kleine ruimte, en dit is ook direct een nadeel; Lithium accu’s brengen hierdoor een onderschat (brand)gevaar met zich mee. 

Waarom zijn lithium batterijen gevaarlijk?

Zoals eerder aangegeven beschikken lithium cellen over een grote energiedichtheid, handig! want zo kan de accu met een relatief klein formaat en gewicht een apparaat langdurig van energie voorzien. Een groot nadeel is echter dat lithium batterijen door de hoge energiedichtheid brand- en zelfs ontploffingsgevaar met zich meebrengen. Dit gevaar is zeer reëel en kan door allerlei onvoorziene redenen ontstaan. Een kleine beschadiging, productiefout of instabiliteit tijdens het opladen van de accu kan er voor zorgen dat deze in een zogenaamde ‘thermal runaway’ terecht komt. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus de batterij uiteindelijk zal ontbranden. Hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige en brandbare stoffen, gepaard met vaak enorme steekvlammen en soms zelfs explosies.

Brandgevaar lithium in de praktijk

In de nazomer van 2016 was het groot in het nieuws, Samsung had haar nieuwe paradepaard de ‘note 7’ uitgebracht. Kort na lancering bleek dat veel van deze smartphones spontaan in brand vlogen met alle gevolgen van dien. De toestellen werden direct uit de markt gehaald en er werd een terugroepactie ingezet. Het bleek dat de interne lithium batterijen niet naar behoren werkten, instabiel waren en dus de brand veroorzaakten. Het ging hierbij om vrij kleine accu’s die toch heel wat schade konden veroorzaken. Dit is een voorbeeld dat groot in het nieuws is geweest maar het betreft zeker geen uitzondering.

Branden, direct ten gevolge van lithium batterijen, komen steeds vaker voor omdat men ook steeds meer gebruik maakt van deze technologie. Waar het een aantal jaren geleden nog vrij normaal was dat bijvoorbeeld eten werd bezorgd op scooters met een verbrandingsmotor, zie je nu dat steeds meer (elektrische) fietsen en e-scooters worden ingezet. vanzelfsprekend moeten de lithium accu’s van deze vervoersmiddelen worden opgeladen, dit vaak met meerdere tegelijk. Wanneer één van deze accu’s vlam vat zijn de gevolgen enorm, zo zijn hierdoor recentelijk nog twee locaties van Domino’s Pizza volledig afgebrand.

Hoe sla je lithium batterijen veilig op?

De branden die lithium batterijen kunnen veroorzaken kunnen helaas niet voorkomen worden, maar de schade kan aanzienlijk beperkt worden. Om de risico’s van ontbrandende accu’s zoveel mogelijk in te perken, is het raadzaam om de opladende accu’s op te bergen in speciaal daarvoor ontworpen brandwerende veiligheidskasten. Een gewone brandwerende kluis beschermt de inhoud van de kast tegen brand; een lithium-ion veiligheidskast beschermt de omgeving buiten de kast tegen brand van binnenuit. Met een veiligheidskast voor lithium accu opslag voorkomt u grote schade aan uw (bedrijfs)pand. De kasten zijn meestal voorzien van interne contactdozen voor het opladen. ook zijn de veiligheidskasten vaak te voorzien van een intern brandblussysteen welk in werking treed in geval van calamiteit.

Sistec Lithium-ion inbraak en brandwerende kluis met ingebouwd blussysteem - Mustang Safes Sistec Lithium-ion inbraak en brandwerende kluis met ingebouwd blussysteem - Mustang SafesSistec Lithium-ion inbraak en brandwerende kluis met ingebouwd blussysteem - Mustang Safes

Wat zijn de regels voor de opslag van lithium accu’s?

De ontwikkelingen en het gebruik van mobiele elektrische technologieën is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid, desondanks zijn richtlijnen en regels omtrent de veilige opslag van de lithium accu’s achtergebleven. Dit resulteert helaas in veel onduidelijkheid rondom dit onderwerp. Wel is er door verschillende veiligheidsregio’s een voorlopige overheidsnorm opgesteld; PGS 37: Handreiking Opslag lithium-ion accu’s en batterijen. Hierin wordt het volgende vermeld over brandveiligheidopslagkasten:

‘Brandveiligheidsopslagkasten Lithium-ion energiedragers kunnen worden opgeslagen in brandveiligheidsopslagkasten. Een brandveiligheidsopslagkast, waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006, moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert van vóór die datum moet ten minste voldoen aan NEN 2678. Binnen de inrichting moet een productcertificaat aanwezig zijn voor de brandveiligheidsopslagkast (waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006), waaruit blijkt dat deze voldoet aan de NEN-EN-14470-1.’

De Brandwerende veiligheidskasten voor lithium-ion opslag van Mustang Safes voldoen aan minstens de (voorlopige) veiligheidseisen en garanderen daarmee de veilige opslag van uw accu’s.

Hoe kies ik de juiste brandwerende veiligheidskast?

Laat u bij twijfel informeren door een expert op het gebied van lithium-ion opslag! Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten? Hoeveel en welk type batterijen gaat u opslaan? Deze en andere zaken kunnen invloed hebben op de inzetbaarheid van het correcte type Lithium-ion kluis. Neem Contact met ons op voor meer informatie en advies.